{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

會員資格

Membership

購物金使用方式

1. 當筆結帳金額需滿 NT$ 1,000 方能使用。
2. 購物金使用方法為當筆結帳金額折 10 %。
(EX:結帳金額為 NT$ 1,300 時,能折抵 NT$ 130 的購物金;結帳金額為 NT$ 5,000 時,能折抵 NT$ 500 的購物金)